Lag dine egne
web-spørreundersøkelser
Enkelt å bruke - rimelig i bruk
Bruksområder
Spørreundersøkelser
- blant medarbeidere
- blant kunder
Påmeldinger

 
Produktfordeler
Enkelt å bruke
Raskt å komme igang
Ingen installasjon
Rimelig tjeneste


 
   Innlogging
Brukernavn


Passord


Hva er easyquery.net?
Easyquery.net er et verktøy som hjelper deg å samle inn og analysere informasjon. Dermed kan du utvikle din virksomhet og dine relasjoner. Verktøyet leveres som tjeneste over internett og det eneste du trenger er en nettleser.
Spørreskjema
Du designer selv dine egne spørrekjemaer slik du vil ha dem. Du kan også velge en mal fra vår malbank – eller bruke egne tidligere undersøkelser som mal for en ny.  
Distribusjon og besvarelse
Du kan invitere respondenter via en lenke i en e-post eller du kan legge en lenke på et nettsted. 
Resultater
Du får resultater online på webside eller du kan hente ut resultater som powerpointfiler.  Vil du ha rådata kan du få dette som excel-regneark eller på spss-format.  Du kan bruke filtre for å se resultater for en del av respondentgrunnlaget.  Gjennomfører du en undersøkelse flere ganger – kan du også kjøre sammenligninger mellom hver kjøring.
Å bli bruker
Du får opplæring i bruk av verktøyet eller du kan bruke vårt selvstudiumsmateriell for å lære deg bruken.   
Støtte
Om det er noe du lurer på med bruken av EasyQuery.net er vi tilgjengelig for å støtte deg.